הטיבטים בהודו הם חסרי מדינה. למספר קטן יש דרכון זר. לרוב הטיבטים יש רק תעודת רישום שהנפיקה הודו