ממשלת הודו מתכננת להעביר כמליארד וחצי רופילהאצת פיתוח החשמל הסולארי במדינה

ממשלת הודו מתכננת להעביר כמליארד וחצי רופי כדי להאיץ את פיתוח החשמל הסולארי במדינה.