אתה לא יודע שכנראה שהגעת לגואה אם השלטים ברחוב ברוסית המוכרים מדברים רוסית כולם מדברים רוסית ושהגעת לפושקר אם השלטים ברחוב בעברית המוכרים מדברים עברית וכולם מדברים עברית