היא החופש האולטימטיבי מכל מה שמוכר ומגביל, שמחה גדולה שנמצאת בפרטים גדולים כקטנים, היא האהבה בהתגלמותה.