תנאי השימוש

 

 

For the English Terms and Conditions for guesthouses, hotels, restaurants and other business advertising click here

 

תנאי שימוש באתר הודו

נמסטה!

ברוכים הבאים לאתר hodu.co.il הפורטל הישראלי להודו ונפאל , המנוהל על ידי החברה המפעילה אורצ'ה סקיי בע"מ (להלן: "האתר"). יש לקרוא את הרחבת מושג "האתר" בהמשך תקנון זה.   

האתר הוקם בחזון של אהבה למדינות הודו ונפאל, למסעות במזרח ולמסעות פנימיים ורוחניים בכלל.

באתר נרצה להגשים חזון של חופש ושיתוף במידע, בית וירטואלי עם אווירה טובה לכל מבקריו אך תוך הקפדה על פרטיות המשתמש וכל החוקים המתיחסים לשימוש נכון ותקין באינטרנט כפי שיפורטו להלן.

בנוסף לתנאי השימוש הללו – יש לקרוא את מדיניות הפרטיות של האתר.

 חברת קידום האתרים באינטרנט איטראפיק  eTraffic web marketing מסייעת בקידום האתר שלנו.

 

כללי השימוש באתר

גולש יקר, השימוש ב-אתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד. גלישתך באתר מהווה הסכמה לתקנון זה,  בין אם אתה אורח או משתמש רשום באתר,  או גולש ומשתמש באתר בכל צורה אחרת.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים וגם כגברים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג.

תנאי השימוש של האתר,   עשויים להשתנות מעת לעת.  יש להתעדכן בהם באופן שוטף.   במידה ושינוי כלשהוא יהיה בעל משמעות וחריגה יחסית לכללים המקובלים באינטרנט,  ויחרוג מרוח התנאים הנוכחיים, תבוא הודעה על כך באתר.

הנך רשאי להשתמש בשרותי ה-אתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירותי ה-אתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

· הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

· העלאת תוכן על ידי המשתמשים לא תהיה לצורך מסחרי או שאינו פרטי, אלא אם התקבל מהאתר אישור מראש ובכתב לכך כמפורט בפרק "תכנים לא פרטיים ומסחריים" של תקנון זה.  הפרה של תנאי זה תגרור פיצוי מוסכם מראש של האתר כמפורט בפרק "תכנים לא פרטיים ומסחריים" של תקנון זה.

· אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

· אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

· אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

· אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-אתר . במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי ב-אתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).

·האתר רשאי להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

· האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

· אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-האתר.

· הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

 

 

תכני משתמשים

באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר.

העלאת תוכן על ידי המשתמשים לא תהיה לצורך שאינו פרטי ואישי ו/או מסחרי אלא אם התקבל מהאתר אישור מראש ובכתב לכך כמפורט בפרק "תכנים לא פרטיים ומסחריים" של תקנון זה.  הפרה של תנאי זה תגרור פיצוי מוסכם מראש של האתר כמפורט בפרק "תכנים  לא פרטיים ומסחריים" של תקנון זה.

מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.   אין האתר מתחייב לאפשר הוספת תכני גולשים על ידי גולשים ברשת,  כמו שאינו מתחייב לאפשר רישום לאתר של כל גולש.  האתר יכול להסיר / לחסום משתמשים רשומים או אורחים ו/או תכני משתמשים כלשהם, בין אם מדובר על כלל התכנים של גולש כלשהוא או חלק מהם.   האתר יכול למנוע מגולש כלשהוא שנחסם להירשם מחדש,  גם תחת שם משתמש אחר.  ההחלטות הללו הם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר,  ללא צורך לנמק.

האתר מעודד את קיומם של תכני משתמשים ומשוב עליהם בצורת תגובות או טוקבקים או כל צורה אחרת, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת למנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאי האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה בין היתר כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם את התכנים הבאים:

· כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

· כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

· כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

· כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

· כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

· כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

· כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

· כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

· כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

· כל תוכן העלול להטעות צרכן;

· כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

· כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

זכור כי ה-אתר כפי שנאמר לעיל רשאי לסרב לפרסם ו/או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום ו/או לא לאפשר לך רישום מחדש לאתר גם תחת שם משתמש אחר,  לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בנימוק מראש.   בפרט,   סיבה מרכזית לכך יכולה להיות הפרתך את תנאי השימוש האלו או פגיעתך באמצעות מעשה או מחדל בשירותי האתר ו/או משתמשיו ו/או באתר או מי מטעמו.

הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר לפי כל דין.

התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך.  פרטים שתמסור לאתר במהלך ההרשמה יכולים להיות מופיעים באופן פומבי בכרטיסך באתר,  למעט פרטי הסיסמה,  כתובת מגוריך וטלפון – שלא יפורסמו על ידי האתר ויישמרו במאגרי המידע של האתר באופן חסוי.

האתר אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של תכנים המתפרסמים באתר,  בין אם על ידי משתמשים, על ידי האתר עצמו או על ידי כל גורם אחר,  ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. קרא פרטים נוספים בפרק "אחריות האתר".

 

פרטיות

האתר מכבד את פרטיותך. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר מפורסמת בכל עת באתר והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.  הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, יש לקרוא מעת לעת את מסמך המדיניות באופן שוטף.

 

 

תכנים לא פרטיים ומסחריים

האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. 

חל איסור לפרסם תוכן בעל אופי מסחרי כלשהוא ו/או שאינו למטרות פרטיות, למשל אך לא רק לטובת עמותה או פעילות חברתית כלשהיא וגם אם אינם למטרות רווח,  בכל פלטפורמה באתר,  ובפרט אך לא רק בתוך מאמר,  הודעת פורום,  תגובה,  טוקבק או כל מקום אחר,  אלא אם קיבלת אישור בכתב ומראש מהאתר.   פרסום מסחרי ו/או שאינו פרטי, ו/או פניה למשתמשים באתר למטרת קידום מסחרי כלשהוא ו/או לטובת עמותה שאינה למטרות רווח,  ו/או כל פעילות שאינה במסגרת אישית ופרטית אחרת –   שאינם ברשות האתר – יחייבו את המפרסם כפיצוי מוסכם מראש – בסך של 760 ₪ לכל פרסום שכזה,  שישולם לאתר על ידי המפרסם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.

ה-אתר לא  ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים או תכנים לא פרטיים אחרים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים ו/או /אינם פרטיים ב-אתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר בכל צורה שהיא,  לדוגמא אך לא רק באמצעות מודעות,  באנרים,  ניוזלטרים ומיילים למשתמשים, הודעות,  מאמרים,  פורום,  טוקבקים,  או המתפרסמים מטעם האתר מחוץ לאינטרנט במדיה כלשהיא, יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר איננו צד לכל עיסקה כזו, והוא לא  ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן. 

 

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו ובכלל זה אך לא רק התוכן באתר,  העיצוב , התוכנה,  כל יישום, מאגרי הנתונים,  קבצים וקוד כלשהם,  סודות מסחריים כלשהם,  מידע טכנולוגי הקשור להפעלת האתר,  טקסט,  שמות וסימנים מסחריים,  לוגואים, פטנטים,  מדגמים וסטטיסטיקות בין אם רשומים ובין אם לאו,  מידע נאסף,  וכל חומר אחר (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של האתר  בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לאתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר, לשווק, לתרגם,  להעמיד לרשות הציבור,  למסור לצד שלישי כלשהוא בין אם בתמורה ובין אם לאו,  לפרסם או לעשתו שימוש מסחרי,  למכור,  לשדר,  לשנות או להעביר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר ובנוסף מבעלי הזכויות האחרים במידה וקיימים כאלו, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר).

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

האתר אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זאת, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום ב-אתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ב-אתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לאתר רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור ובפרטיך האישיים הנלווים אליהם כגון אך לא רק תמונתך,  שמך וגילך (בשום אופן לא ימסור האתר את סיסמתך, כתובתך או מספר הטלפון שלך אלא רק פרטים אישיים אחרים כגון אך לא רק שמך, גילך ותמונתך, המצורפים לתוכן שהעלית כמקובל באינטרנט),  בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, ב-אתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין ובאופן כללי כל פעולה של שיווק,  קידום ויחסי ציבור.  לשם השימוש הנזכר,  הרשיון שתתן לאתר יכלול בנוסף לנאמר לעיל, גם הרשאה לאתר לבצע כל פעולה טכנית שיידרש על מנת לבצע את הפעולות הנ"ל,  בפרט אך לא רק אחסון,  העתקה,  הקלטה,  המרה,  שידור החומר.

כמו כן,  אתה מצהיר כי אתה מוותר על כל זכות מוסרית שיש לך , אם יש כזו – בתכנים שהעלית,  ומצהיר כי אין זכויות מוסריות אחרות בתוכן.   אתה מאשר בזאת, כי אין ולא יהיו לך ו/או לכל מי מטעמך, כל תביעות בקשר עם זכויות מוסריות בתכנים, לרבות בגין עריכתם בכל דרך, שילובם בפרסומות ו/או אי ציון שמך ותמונתך בקשר עם התכנים.   אתה מאשר בזאת כי האתר והחברה המפעילה ו/או מי מטעמה לא יחויבו בתשלום כל תמורה ו/או תמלוגים מכל מין וסוג, בגין ובקשר עם השימוש והמעשים כאמור בהרשאה זו, אף אם יפיקו הכנסה או תמורה ישירה או עקיפה, בגין ובקשר עם השימוש האמור או ישתמשו בתכנים שהעלית לצרכים מסחריים של האתר. אם וככל שיידרשו תשלום כאמור, אתה לבדו תהיה האחראי היחיד לשלם לכל גורם כאמור על חשבונך.

האתר רשאי לערוך כל תוכן משתמש , לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו, כמו כן להחליט על פרסום / אי פרסום של חומר,  לתעדף,  להבליט ולערוך את תכני המשתמשים בדף כלשהוא או במבנה הרחב של האתר ושיקול דעתו הבלעדי של האתר.  האתר יכול ליצור יצירות נגזרות מהתוכן שהעלית,  למשל אך לא רק: העלאת כיתוב על גבי סרטי וידאו או תמונות סטילס או כל פריט מידע אחר שהעלית.  כיתוב זה יכול לכלול גם פרטים שקשורים אליך,  או אל האתר או כל דבר אחר וחוקי שהאתר יבחר בשיקול דעתו הבלעדי.

 

 

אחריות האתר

האתר מהווה פלטפורמת גלישה כמות שהוא (“As Is”) וההשימוש ב-אתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

האתר אינו מתחייב , כי לתכנים שתפרסם ב-אתר תהיה היענות. האתר אינו יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. האתר לא יהיה גם אחראי  לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.

האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה,  לרבות אך לא רק נזקים ישירים או עקיפים, נזקים תוצאתיים,  אובדן של מידע או נתונים,  פגיעה או אובדן כספיים,  פיצוי מוסכם,  נזק מיוחד וכל נזק מסוג שהוא בכלל שתנבע/ינבעו משימוש באתר ו/או קשר כלשהוא עם החברה המפעילה, ו/או מהסתמכות על מידע כלשהוא באתר.  הדבר כולל גם מקרה שבו האתר היה מודע לנזק כלשהוא שעלול היה להיגרם אך לא נקט בפעולה בכדי למנוע אפשרות זו.   האתר לא קשור ולא מייצג את מדינת הודו או מדינת נפאל או כל מדינה אחרת,  גם אם נותן חוות דעת לגבי עניינים הקשורים למדינות אלו או אחרות,  למשל אך לא רק ויזות,  ביטוח,  עצות בטיחות,  עצות "מה מותר ומה אסור" וכדומה.  אין האתר אחראי גם על גולשים המציגים עצמם כמומחים לנושא מסויים,   אין האתר אחראי גם במידה והמידע ניתן על ידי מערכת האתר ישירות ו/או על ידי גולש שאינו קשור לאתר.  יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה.

האתר אינו אחראי לשלמות התוכן ו/או החומר שנשלח אליו על ידך או לכל תקלה בדואר, כוח עליון או אחר ששיבש את הגעת התוכן באופן שלם ומלא.  כמו כן,  אין האתר אחראי לגבות את החומר שלך,  ואין האתר מבטיח כי החומר לא יימחק או יינזק בשל תקלה כלשהיא.  מומלץ למשתמש שהעלה תוכן לאתר לגבות אותו באמצעות עותק/ים משלו, ולא תהא למשתמש כל טענה בפני האתר בעניין אובדן או מחיקת חומר מכל סיבה שהיא

האתר אינו אחראי לספק תמיכה טכנית למשתמשים.   במידה וצוות האתר יענה לפניתך ויסייע לך בתמיכה טכנית כלשהיא , הרי שהדבר נעשה לפנים משורת הדין ואין הדבר מרמז על מחוייבות כלשהיא של האתר להמשיך ולעשות כן.   במקרה כזה – האחריות על יישום הסיוע שקיבלת – היא על אחריותך בלבד,  ולא תהא לך כל טענה נגד האתר על חוסר שביעות רצון או נזק כלשהוא במידה ונגרם כזה כתוצאה מהתשובות שקיבלת באותה תמיכה לא מחוייבת.

 

 

קישורים באתר

באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי האתר, או מטעמו והאתר איננו שולט או מפקח עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

האתר איננו מתחייב כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו ב-אתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.  במידה ונתקלת בלינקים לא הולמים או לינקים ריקים  – אנא דווח לאתר בהקדם.

 

 שינויים באתר ,  רצף פעילות, והפסקת השירות

האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו. האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו,   לחסום או לאפשר את השירותים המוצעים לגולש רשום לאורח או לכל סטטוס גלישה אחר שיראה לנכון להגדיר ובאופן כללי יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת כמו גם בשיקולים מסחריים של האתר.   מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב אך בכל מקרה האתר יכול לבצע שינויים כאלו ללא נימוק שהוא.  כמו כן יכול האתר לשנות את ההרשאות למשתמשים אורחים או משתמשים רשומים לפי שיקול דעתו הבלעדי.  לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי האתר להפסיק בכל עת את מתן כל / חלק מהשירותים בו. האתר יכול להיסגר בכל עת, ללא נימוק וללא הודעה מוקדמת. אך יעשה מאמץ להודיע על כך זמן סביר לפני סגירתו בפועל.

כמו כן – האתר אינו מתחייב לפעולה רציפה ותקינה שלו,  וייתכנו הפסקות שירות בין בשל תקלה ובין אם באופן יזום,  לזמן כלשהוא,  לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, ולא יהיו לך טענות כלפי האתר על כך.

באם תבחר לסיים את פעילותך באתר,  בין אם בתור אורח,  משתמש רשום או כל צורה אחרת,  יישארו עדיין התכנים שהעלית והאתר לא מתחייב למוחקם.

 

הרחבת מושג "האתר"

כאשר מוזכרים המושגים "האתר" ו/או "החברה המפעילה" בתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות,  בהקשר של אחריות האתר ,  הדבר כולל גם את מנהלי האתר,  עובדיו , בעליו,  יועציו,  סוכנים שונים,   מפעילים,  שותפיםף בעלי מניות, בעלי שליטה,   נותני שירותים טכניים, עסקיים, שיווקים ואחרים. החברה המפעילה יכולה להעביר זכויתיה על פי ההקשרות בתקנון זה לגורמים שלישיים לפי שיקול דעתה ובכלל זה למכור / למסור / למזג / לפעול /להמחות באופן חלקי או מלא פעולות כלשהן באתר או בפרטים ומסדי הנתונים השייכים לאתר.     לא תוכל לבוא בטענות על שינויים כאלו לאתר.

חנות

המוצרים הנמכרים באתר באחריות ובשירות של אורצ'ה סקיי בע"מ.  מדיניות ביטול עיסקה כפופה לחוק לחוק הגנת הצרכן. 

שיפוי

 הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

בית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל אביב

 

התיישנות תביעה

הגולש מסכים,  כי למרות תקופת ההתיישנות המוגדרת בכל דין וחוק,   במקרה של האתר – שהוא חלק מרשת האינטרנט המתחדשת ומשתנה בקצב גבוה במיוחד,   לא יוכל הגולש להגיש תביעה כלשהיא נגד האתר בגין מקרה או אירוע שהתרחש למעלה מ-3 שנים ממועד גיבוש התביעה.

 

פנה אלינו

האתר מקפיד  על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אל מערכת האתר שאת פרטיה ניתן למצוא בעמוד הראשי של האתר בלינק: hodu.co.il

כתובת החברה:  אורצ'ה סקיי בע"מ,  בן אביגדור 18,  תל אביב.    כתובת למשלוח דואר:  ת.ד. 57724 מיקוד 6157602 תל אביב.

 

 Business Advertising Terms and Conditions


This is the Advertising Agreement (the “Agreement”).

Whereas      the Business is interested in promoting its business on hodu.co.il web site;

Whereas      the Company is an Israeli company that operates the hodu.co.il website on which, inter alia, Indian businesses may promote and advertise their business.

 

1.     The Company offers to publish the Business info on hodu.co.il in the guest hose page ("the Page"). The info shall contain the Business address, photos, phone number, email address and relevant details about the Business ("the Business Info"). The Business shall be solely responsible for all the Business Info that he published on the Page, including towards third parties. The Business undertakes to advise with regards to any change regarding its status and/or the Page contents and/or the Business Info.

2.     For the avoidance of doubt, it is clarified that the Business shall be solely liable for the Business Information and the Company will not be liable for any wrong information published on the Page.

3.     The Business undertakes to indemnify the Company for any damage that might occur in connection with this Agreement, including as a result of misleading data that were published by it.

4.     The Company reserves the right to modify the Page and/or to remove it from its website at any time and without prior notice. The Business hereby waives any claim against the Company related with the Page change and/or the removal of the Page from the Company website, at its sole discretion and without giving rise to any claim of the Business.

5.     The Company hereby disclaims any warranty with regards to the website, including its sustained operation, uptime, availability or content, without exception.

6.     It is hereby clarified that the Company cannot ensure and does not represent that the advertisement shall have any specific effect, if at all, and explicitly cannot ensure that income shall be generated as a result thereof.

7.     The Company shall not be responsible or liable in any way to third parties engagements with the Business, not the information or representations provided by it.

8.     Without derogating of any other engagement between the Business and the Company, including premium services provided for consideration, The Business hereby undertakes in exchange for the publication of the Business Info, to provide a 10% discount to every client of the Company ("the Client") that will identify as such.

9.     This Agreement shall be governed by and construed under the laws of the State of Israel; any dispute in connection therewith shall be brought exclusively before the competent court of Tel-Aviv, Israel.