Durga Puja – דורגה פוג’הדורגה פוג'ה הוא חג ציבורי שנחגג מדינות רבות ומרכזו בערים קולקטה, דלהי ומומבאי.

במהלך החג חוגגים את ניצחון האלה דורגה על השד מאהישאסורה (Mahishasura).

דורגה היא אלה לוחמת שנוצרה בידי כל האלים, כל אחד נתן לה כוח אחר, יש לה 10 ידיים ובכל יד היא אוחזת כלי נשק אחר.

למעשה, ניצחון האלה על השד שחציו אדם חציו באפאלו, מסמל את ניצחון הטוב על פני הרע.

החג נמשך מספר ימים וכל יום מוקד לאלמנט אחר של חגיגה – ניתן לראות פסלים רבים של האלה, תהלוכות, ריקודים ומופעים אשר ממחישים את ניצחונה.

הדורגה פוג'ה נחגג פעמיים בשנה, באביב ובסתיו, ובסופו צועדים על פסלי האלה לעבר הנהר,משליכים אותם ונותנים להם לזרום הלאה עד התגלמותה

בחגיגה הבאה (עיקרון זה מייצג את רעיון החלופיות).

במהלך החג ניתן לראות נשים רבות בעיקר חוגגות, צובעות את פניהן זו של זו באבקה אדומה ומניחות מנחות במקדשי האלה דורגה.