Categories
ללא קטגוריה

אשרמים

לפי המסורת ההודית, האשראם נחשב לחלק מהגוף של המורה. היום מוצעים למבקר המערבי שלל אופציות תחת המושג אשראם. מהקצה האחד זה יכול להיות גסט האוס שמציע קורסים שונים או לפעמים גם את זה לא, עד למקום שיש בו מורה ומיועד למחפשים רוחניים לעיתים בסגפנות נזירית (כמו המתואר בספר “לאכול, להתפלל, לאהוב” לדוגמה). השתתף בכתיבה: מיגו

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *