Categories
ללא קטגוריה

הודו נלחמת בביזבוז המזון

לאחרונה גובשה מדיניות על ידי ממשלת דלהי, שמטרתה לשמור ולמנוע את ביזבוז המזון על ידי גורמים מדינתיים ובעלי תפקידים חברתיים בבירה הלאומית


כתיבה: שי צ׳רני |  עריכה: סיגל קריב

מדיניות בעניין שמירת מזון ומניעת בזבוזו שתוקנה על פי הנחיות בית המשפט העליון ההודי, חייבת להתפרסם החודש (יולי 19). המדיניות גובשה כבר על ידי ממשלת דלהי בחודש מרץ האחרון.

הוועדה שהייתה אחראית על יצירת המדיניות, הורכבה מארבעה קצינים כולל מזכירים ראשיים של פיתוח עירוני ובריאות ומנכ"ל דלהי ג'ל", הגוף המפקח בדלהי על הזיהום והבריאות. טיוטת המדיניות כבר אושרה על ידי ועדת המעקב של בית המשפט העליון, מקורות מספרים.

עודפי מזון חייבים להיות מופצים לנזקקים באמצעות ארגונים לא ממשלתיים, אומרים גורמים מעורבים ביצירת המדיניות.

 

 

על פי טיוטת המדיניות, על כל המארגנים והקמעונאים, לעמוד בקשר תדיר עם ארגונים לא ממשלתיים כדי לנהל את המזון העודף שנשאר להם לאחר אירועים, כך שזה יחולק בקרב אוכלוסיות מוחלשות.

"על הקבלן לבצע סידורים מתאימים למסירת מזון עודף ושאריות לארגונים לא ממשלתיים אלו", אמר אחד מנציגי הוועדה.

בעלי מקום האירוע, המארגן והקייטרינג חייבים להחזיק בהרשאות הנדרשות כולל רישיון FSSAI ממחלקת בטיחות המזון של דלהי במשרד הבריאות והרווחה, כדי להפעיל את המטבחים שלהם או למכור מזון מוכן.

"הם צריכים להירשם אצל חלק מארגונים לא ממשלתיים כדי לנהל עודף מזון/ שאריות על ידי חלוקת המזון בקרב אוכלוסיות מקופחות. על הקבלן לבצע את הסידורים המתאימים למסירת המזון העודף ושאריות לארגונים שידאגו לחלוקתו.

ההכנה של המזון צריכה להיעשות בהתאם לתקרה של מספר האורחים אשר אמורים לנכוח באירוע ובהתאם לכמות האנשים אשר מסוגלים להיכנס למקום האירוע פיזית.

אם בסוף האירוע יישאר אוכל עודף עקב שיעור נמוך יותר של צריכה פר אורח, הדבר יהיה באחריותו של המארגן או הפונקציה החברתית להעביר את האוכל ממקום האירוע לנקודות החלוקה לנזקקים." אומר בכיר מהוועדה.

 

כמו כן, הממונה על בטיחות המזון יבטיח שהתנאים יקבלו יישום בשטח וכל הפרה של החוק תביא לסנקציות מצד הממונה על בטיחות המזון. הכללים ייאכפו על ידי בדיקות תקופתיות אשר ייערכו על ידי קצינים של משרד הבריאות.

 

מאחורי היוזמה עומד הרעיון, כי מזון רב נזרק ומושמד בחסות המדינה ובחסות אירועים גדולים, זאת בעוד רבים מאזרחי המדינה רעבים ללחם. כמו כן, היוזמה מקודמת גם בשל הפן האקולוגי העומד מאחוריה. תעשיית ייצור המזון הינה אחת התעשיות המזהמות בעולם, והמטרה היא להפחית את הצורך בייצור מזון על ידי שימור מזון ומניעת הבזבוז.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *