Categories
ללא קטגוריה

הפגנות נגד אלימות כלפי רופאים

רופאי דלהי מוחים נגד אלימות כלפי רופאים בבית החולים בקלקוטה. הרופאים הצעירים של מרכז בנגל שובתים מאז יום שלישי האחרון, לאחר ששניים מעמיתיהם למקצוע הותקפו ונפצעו קשה, על ידי קרוב משפחה של חולה שמת ב-NRS Medial College וביה"ח בקלקוטה


כתיבה: שי צ׳רני | עריכה: סיגל קריב

רופאים במרכז הרפואי ליידי-הארדינג, ביה"ח RML ומתקני הבריאות הממשלתיים של דלהי, שבתו וערכו מחאות הפגנה נגד אלימות כלפי רופאים. ביום שישי (14.6.2019) רוב בתי החולים בדלהי, הצטרפו לגל המחאה, שפשט כמו אש בשדה קוצים ובמהרה התמיכה הפכה לארצית ונתמכה בבנגל על ידי איגוד הרופאים (RDA) והאיגוד הרפואי בהודו (IMA).

עם זאת, בתי חולים רבים לא יכלו להצטרף למחאה ביום שישי משום שלא הגישו לממשלה הודעת מחאה 24 שעות מראש כפי שדורש החוק ההודי. על אף שנמנעו מלהפגין ולהשבית את העבודה בבתי החולים, בתי החולים שלא הצליחו למחות, הוציאו הודעה כי הם תומכים ברופאים המותקפים ובליבם נמצאים עם הרופאים השובתים.

 

יש לציין, כי יחידות הטיפול הנמרץ בבתי החולים המשיכו לתפקד על אף המחאות גם בבתי החולים אשר שבתו.

לשם העברת המסר, עשרות הרופאים שערכו שביתות ביום שישי, עשו זאת בעודם חובשים על ראשיהם קסדות וצועדים לשם הבעת סולידריות עם עמיתיהם הרופאים שהותקפו. בשבת (15.06.2019), רופאים רבים הגיעו לעבודה כשהם חבושים קסדות כאות מחאה, וחלקם עטו על ראשיהם תחבושות מוגזמות בשביל להעביר את המסר שהרופאים נמצאים תחת מתקפה.

הרופאים גינו כל אלמנט של אלימות כלפיהם ואף ציינו, כי אם לא ינקטו צעדים ברורים על ידי הממשל, תיערך הפגנה גדולה ביום שני ה-17.6.19 והרופאים ימשיכו להגיע לעבודה בתחבושות.

מובילי המחאה אף כתבו לשר הפנים ההודי, עמית שאה, מכתב בו מפורטות דרישותיהם לגבי שיפור נהלי הבטיחות והשמירה על הרופאים ברחבי הודו. הם אף קראו להחמרת האכיפה והענישה במקרים בהם אנשי רפואה יחוו אלימות במסגרת תפקידם.

 

יש לציין כי גם בישראל בשנים האחרונות חוו רופאים גילויי אלימות שונים במסגרת תפקידם. לכן, לנו נותר רק להביע סולידריות עם הרופאים ההודיים (וכמובן עם הרופאים הישראלים) ולקרוא לכל החולים באשר הם ומשפחותיהם לשמור על איפוק ולזכור שהרופאים שם בשבילינו ודואגים לבריאותנו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *