Categories
ללא קטגוריה

יהדות ושמירת כשרות

שומרי כשרות רבים ימצאו בהודו גן עדן לאוכל, שכן רוב המסעדות הן צמחוניות ודין ביצים כדין בשר. חותמת ירוקה על מאכלים צמחוניים נמצאת גם במרכולים ובאריזות. דברים אלו מאפשרים לרוב חובשי הכיפה הסרוגה לטייל ולאכול בהודו ונפאל ללא בעיות. שומרי כשרות אחרים – המקפידים יותר, ודורשים למשל גם תעודת הכשר – עלולים להיתקל בבעיה בטיול, במקרים רבים יאכלו רק בבתי חב”ד, או יקנו אוכל ארוז מסויים ביותר באין ברירה אחרת. במקרים מסויימים ידוע על שומרי כשרות קפדנים שהביאו אוכל מהארץ.

השתתף בכתיבה: דני אברהמי

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *