Categories
ללא קטגוריה

סמים

סמים היא תגית שהודבקה להודו, כחלק ממסע החופש של תיירים רבים, בעיקר צעירים. משהו במחירים הזולים והזמינות בהודו, ביחד עם התפרקות של צעירים רבים אחרי צבא – הוא מן האמת בהצמדת התגית הזו, אם כי לא ברור אם אחוז המשתמשים בסמים בקרב צעירים מטיילים בהודו גבוה מאחוז אנשים אלו בתל אביב. מטיילים רבים אינם משתמשים בסמים, גם לא בסמים קלים. חלקם חוששים לצאת להודו – שכן ירגישו לא שייכים. הדבר משולל מכל יסוד והינו עוד פן של חרדת לפני נסיעה להודו. אחוז גדול מהמטיילים, כמו בכל אוכלוסיה עושה את הודו בלי סמים. האתר הודו סי או אי אל מזכיר כי השימוש בסמים אינו חוקי ומסוכן, לא בארץ ולא במדינות הודו ונפאל. איזכור של סמים באתר בתוכן גולשים הוא חלק משיח ציבורי, שמקושר כאמור להודו אסוציטיבית, אין פירוש הדבר כי האתר מעודד להשתמש בסמים, וזה המקום להזכיר כי אסורים הסתה ועידוד לביצוע פעילות לא חוקית כלשהיא, קיראו את תנאי השימוש שלנו.

השתתף בכתיבה: דני אברהמי

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *