Categories
ללא קטגוריה

פרוואטי עמק הבדידות

לפני כמה שנים הייתי במשבר מאוד קשה בחיים והלכתי כמו טובים ורבים לטיפול. "מה היית רוצה להשיג בסוף הטיפול?" שאל אותי המטפל. "את היכולת לחזור ולבהות כמו פעם", עניתי. "ומתי זה היה בפעם האחרונה?",  "בקיץ האחרון, בעמק פרוואטי"...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *