Categories
ללא קטגוריה

קידומת הודו

הקידומת הבינלאומית של הודו היא 91 כלומר כשרוצים להתקשר למספר טלפון הודי יש להוסיף לפניו את
קידומת הודו (91) ולמחוק את האפס הראשון במקרה שהוא מופיע.
קידומת הודו היא לא רק 91 כיוון שבהודו יש מדינות פנימיות ולכל אחת קידומת משלה. בתוך הודו מחייגים את קידומת המדינה ואז את המספר הרגיל (הסלולארי או הקוי) של אותו מקום. לקידומת מדינה בהודו יש 0 בהתחלה, בו משתמשים בתוך הודו, אך אם מחייגים מחות להודו יש להוריד את ה 0 ולהוסיף את קידומת הודו.
כך למשל המספר ההודי 020-1234567 הינו מספר בעיר פונה שבמדינת מהרשטרה, הקידומת של פונה היא 20 ולכן אם נחייג למספר מזה מישראל (או מכל מדינה אחרת מחוץ להודו) נוריד את ה 0 הראשון ונוסיף את קידומת הודו (91)  ולכן המספר יראה כך: 91-20-1234567 (את המספר מחייגים כמובן ללא מקפים, הם רק לנוחיות הקריאה).
לרשותכם קודי חיוג של אזורים נבחרים בהודו אליהם ניתן לחייג עם קידומת הודו:
קידומת הודו ניו דלהי: 91-11
קידומת הודו מומבאי: 91-22
קידומת הודו כולכתא: 91-33
קידומת הודו ג’איפורי: 91-141
קידומת הודו אג’מר ופושקר: 91-145
קידומת הודו אג’מר ופושקר: 91-145
קידומת הודו אמריצר: 91-183
קידומת הודו לה: 91-1982
קידומת הודו קולו: 91-1902

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *