Categories
ללא קטגוריה

שאלת הטריליון דולר

ראש הממשלה מודי ושרת הפנים החדשה מסבירים כיצד כלכלת הודו תהפוך לכלכלת 5 טריליון דולרים תוך חמש שנים בלבד


כתיבה: שי צ׳רני | עריכה: סיגל קריב

ראש הממשלה מודי נשא נאום ובו התייחס לכל האספקטים של תקציב המדינה "כולם בעלי עניין במדינה הזו" אמר מודי.

יום לאחר ששרת הפנים ההודית נירמלה סיטרמה הציגה את תקציב המדינה, התייחס מודי לכל סעיפי התקציב והסביר כיצד התקציב יהפוך את כלכלת הודו לכלכלת 5 טריליון דולרים. במהלך הצגת התקציב, הסבירה שרת הפנים כיצד הממשלה החדשה של מודי מחויבת למטרה.

 

עוד הוסיף מודי: "חשוב שכולם ידעו על כך, כי ישנם אנשים שמפקפקים ביכולותיהם של ההודים, ולא מאמינים כי הודו יכולה להשיג את המטרה. אך זה יהיה עניין של אומץ, אפשרויות חדשות, של אש הפיתוח והיכולת לחלום על הודו חדשה. חלומות אלו קשורים במידה רבה למטרה של 5 טריליון דולר." אומר מודי.

מודי העיר כי גם המדינות המפותחות ביותר היו מדינות מתפתחות בעברן. הייתה תקופה בהיסטוריה שבה "ההכנסה פר אדם גדלה באופן משמעותי תוך זמן קצר".

"כיום, בהסתכלות על ההיסטוריה של רוב המדינות המפותחות, ההכנסה לנפש לא הייתה גבוהה במיוחד, אך היה זמן בהיסטוריה של מדינות אלו, כאשר ההכנסה לנפש גדלה במהירות ותוך זמן קצר. היה זה העידן בו הפכו מדינות אלו ממדינות מתפתחות למדינות מפותחות", אמר מודי.

מודי הסביר כיצד עלייה בהכנסה לכל בעלי ההון מכל רמה שהיא מועילה לכולם ותעזור להתפתחות המדינה כולה.

"כאשר ההכנסה לנפש גדלה בכל המדינה, היא מגדילה את כושר הקנייה, וככל שכמות הרכישות גדולה יותר, כך הכמות גדלה וגם הביקוש גדל, התפוקה עולה, השירות מתרחב, מגדיל את ההכנסה לנפש ומגדיל את החיסכון המשפחתי."

בהתייחסו לסוגיית הסניטציה והניקיון במדינה, אמר מודי כי הודו נקייה יותר תקל על המדינה להפוך לכלכלת ה-5 טריליון אליה היא משוועת. "אנחנו גם מתמקדים בבניית הודו נקיה, הודו בריאה, הודו יפה כדי להפוך את מסע ה-5 טריליון דולרים לישים יותר. התרומה של כל אזרח במדינה לתברואה לאורך שנים חיזקה את המאמצים שלנו לבנות הודו בריאה", אמר מודי.

מודי הוסיף כי יש לו תכניות גדולות עבור המגזר החקלאי היצרני. הוא הצהיר שהממשלה מביטה בחקלאים כיצואנים ולא רק כיצרנים בלבד. "עכשיו אנחנו מסתכלים על החקלאים כיצואנים ורואים בהם יותר ממפיקי מזון, חלב, ירקות, דבש או מוצרים אורגניים. לכן, התקציב המוצע מציג דגש מיוחד על יצירת סביבה נוחה לייצור של מוצרים חקלאיים."

שרת הפנים, נירמלה, אשר בנתה לראשונה תקציב, אמרה כי הממשלה שואפת להשקיע סכומים נכבדים בתשתיות החקלאיות ואף יזמה תכניות שיעודדו השקעה של יזמים פרטיים בתעשיית המזון.

בנוסף, מודי הצהיר כי הבנייה ופיתוח התשתיות במדינה הכרחיות לצמיחתה. החל מבניית התשתיות לאחסון תוצרת חקלאית, וכלה בבניית כבישים חדשים. מודי הצהיר כי התקציב ידאג לכך שלא תישאר אבן בלתי הפוכה במדינה אשר לא תושקע בתכנית פיתוח התשתיות.

"אנחנו בונים תשתיות בכל רחבי הארץ בהתאם לדרישות של המאה ה-21: תשתיות לאחסון תוצרת חקלאית, בניית מתקנים מודרניים בערים ועוד. נעשים מאמצים בכל הרמות, נשקיע משאבים בבניית תשתיות חדשות לכל המגזרים, נדאג לבנייתם של כבישים מהירים, מסילות ברזל- דרכי הנשימה של המדינה, נתיבי מים, תשתיות אינטרנטיות מתקדמות, בכל הכפרים ובכל האזורים הנידחים ביותר במדינה." אמר מודי.

אכן נשמע שמודי נכנס לקדנציה החדשה שלו בכוחות ותנופה מחודשים להצעיד את הודו קדימה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *